Верификација

Верификација

верификација за сертификација

Оваа алатка за пребарување ќе ви овозможи да го потврдите статусот на сертификација на поединецот. Барањето само ќе ги врати имињата на луѓето кои имаат АКТИВ сертификат.

Пребарување по име

Пребарај Со сертификат